Certificeringen 

 

STEK

 
De Stichting Emissiepreventie Koudetechniek stelt zich primair ten doel emissies van ozonaantastende middelen en broeikasgassen in deze sector terug te dringen. Daarbij zet STEK zich in voor kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid in de koudetechniek. Bedrijven en monteurs aangesloten bij de Stichting voldoen, middels toetsing, aan de wettelijke eisen met een verhoogde kwaliteit in dienstverlening en dragen bij aan een duurzame samenleving.STEK is in het kader van de ministeriele (F-gassen) regeling aangewezen als de exameninstelling voor koeltechnische monteurs werkzaam in de stationaire- en transportsector.
Tevens geeft STEK bedrijfscertificaten uit waarbij tot uitdrukking komt dat bedrijven op een kwalitatieve, veilige en duurzame manier werkzaam zijn in de koeltechniek. 

PED

 

De PED beschrijft de "essentiële veiligheidseisen" met betrekking tot algemene veiligheid en bescherming tegen zowel persoonlijk letsel als materiële schade. Onder de PED vallen alle producten en installaties met een druk hoger dan 0,5 bar. Dit betekent dus dat iedere koelinstallatie aan de PED moet voldoen. Dat geldt niet alleen voor het ontwerp van de installatie en de toegepaste componenten, maar ook aan de bouwers van de installatie worden in de PED eisen gesteld. Om een vergunning te krijgen om de installatie in bedrijf te kunnen nemen, moet er worden aangetoond dat de installatie conform de PED is uitgevoerd. 


NVKL

 
De NVKL is de Nederlandse Vereniging voor ondernemingen op het gebied van Koudetechniek en Luchtbehandeling. De installateurs die lid zijn mogen het exclusieve NVKL kwaliteitslabel voeren. NVKL-leden zijn dé specialisten op het gebied van koudetechniek en klimaatbeheersing. De NVKL-installateurs zijn gekwalificeerde bedrijven met gekwalificeerde monteurs. Lees hier wat uw voordelen zijn.

VCA

 

VCA staat voor VGM Checklist Aannemers (VGM = Veiligheid Gezondheid en Milieu). De checklist is een uitgebreide vragenlijst die gebruikt wordt als doorlichting- en screeningsysteem ten behoeve van aannemers (opdrachtnemers, contractors) die bij opdrachtgevers werkzaamheden verrichten. In feite is VCA meer dan een checklist. Het is een veelzijdig en compleet programma waarmee dienstverlenende bedrijven objectief en structureel worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem. 

Het VCA-certificaat is een nuttig middel om in één keer aan te tonen dat wij op een groot aantal punten voldoen aan de eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Voorkómen wordt dus dat opdrachtgever en aannemer allerlei acties moeten ondernemen om de zorg voor veiligheid, gezondheid en milieu te waarborgen. Dat is immers allemaal van te voren al geregeld. Uit het nut van het certificaat is tevens de noodzaak van het hebben van het certificaat geboren. Vanwege het gemak, stellen opdrachtgevers eenvoudigweg het beschikken over het VCA-certificaat als voorwaarde om als uitvoerende organisatie werkzaamheden voor hen te mogen verrichten.